štvrtok, júl 07, 2022

O nás O nás

Náš športový klub je registrovaný ako občianske združenie. Zaoberá sa výchovou mladých talentovaných krasokorčuliarov už od predškolského veku. Krasokorčulovanie má v našom meste bohatú históriu a tradíciu. V našej činnosti sa zameriavame na oblasť výchovy mladých talentov, ako aj oblasť organizovania krasokorčuliarských súťaží na vysokej športovo spoločenskej úrovni. Tréningy mladých krasokorčuliarov sú zamerané na postupný komplexný rozvoj krasokorčuliarských schopností. Pretekár v tréningovom procese realizuje nácvik od základných prvých krokov krasokorčuliarskej abecedy, až po náročné prvky vrcholového pretekára. Tréningový proces je zameraný aj na všestraný rozvoj pohybových činností a celkovú fyzickú odolnosť a pripravenosť. Pretekári sa zúčastňujú súťaží v rôznych vekových kategóriach v celoštátnom a medzinárodnom meradle.